Kilovis med rysk trotyl i Stockholm

Dagens Nyheter publicerade för en vecka sedan ett avslöjande om omfattande fynd av sovjetisk militär trotyl. Några år innan Sovjetunionens sammanbrott hittades flera gömmor under vatten mellan Stockholm och Lidingö. Sammanlagt rör det sig om minst 10 kilo sprängämnen. Det är viktigt att påpeka att dessa fynd härrör från en tidpunkt då fynd av sovjetiska vapen och annan militär utrustning var mycket ovanliga. 10 år senare var ju förhållandena helt annorlunda och idag kan vem som helst köpa rysk militär utrustning inklusive vapen.

Avslöjandet är ett av ett antal intressanta historier som återfinns i den nya upplagan av boken ”Ryska elitförband och specialvapen” som släpptes i torsdags i samband med en pressträff. Fyndet av den sovjetiska trotylen kan ha samband med ett antal fynd av sovjetiska vapen, radiosändare, sprängämnen och mycket annat som återfunnits gömda i ett antal västländer, främst i Västeuropa.

Innan ett planerat krigsutbrott från Moskvas sida ska ett par utvalda och särskilt utbildade underrättelseofficerare från både GRU och SVR lämna ambassaden försedda med falska legitimationshandlingar och med en förfalskad levnadsbeskrivning. De ska bege sig till förberedda gömställen i samhället för att invänta anländande spetsnazgrupper och illegalister från agentnät i mållandet. Här kommer flera viktiga agenter och agentnät att, tillsammans med spetsnaz, påbörja fientligheterna genom olika slags sabotage och likvideringar. Dessa handlingar kommer att utföras på ett sätt som inte pekar mot Ryssland och inte liknar konventionella krigshandlingar som är enkla att identifiera. Tanken är att allt ska ske under hotradarns horisont i förhoppning att ingen reagerar. Det kan exempelvis röra sig om trafikolyckor, utbrott av maginfluensa, bränder, brutala rånöverfall och andra händelser som ändå sker med en viss frekvens men som nu kanske ökar något i antal.

Ur detta perspektiv är det mycket möjligt att man ska sätta dessa trotylfynd i samband de gömda sovjetiska förråd som tidigare hittats i Storbritannien, Danmark, Nederländerna, Belgien, Österrike, Schweiz och Italien.

Du kan läsa mer om detta avslöjande på http://www.dn.se/…/nya-uppgifter-om-sovjetiskt-sprangamne-…/ Håll ögonen öppna för fler avslöjanden ur boken ”Ryska elitförband och specialvapen”.

Tiotusentals ryska soldater övar

Den ryska krigsmakten kör en intensifierad övningsperiod under hösten 2015 med en särskild koncentration i september. Igår, den 14/9, startades ytterligare en av Rysslands jättelika militärövningar i år. Övningen Tsentr-2015 kommer troligen att omfatta cirka 100.000 man, ungefär 7.500 fordon, artilleripjäser, robotramper och liknande, bort emot 170 stridsflygplan, ett 20-tal helikoptrar och lite över 50 UAV:er (drönare), samt ett 20-tal örlogsfartyg. Strax innan övningen påbörjades genomförde man en omfattande 5 dagars beredskapskontroll i samma område, Centrala Militärdistriktet (TsVO). Beredskapskontrollen omfattade ungefär samma styrkor som nu ska övas och avslutades precis innan övningen Tsentr-2015 startades. Bara en enda dags vila fick de inblandade.

Som jag tidigare beskrivit har antalet stora militära övningar i Ryssland ökat från i princip en eller två per år i mitten av 1990-talet till dagens 20-30 storövningar per år. Antalet deltagande militärer har också blivit fler och fler år från år. Manskapet är ofta stolta yrkessoldater med ny utrustning och en hög andel av officerarna har stridserfarenheter med sig i bagaget. Dagens nya ryska krigsmakt är något helt annat än den tröga koloss omvärlden kunde betrakta under 1980-talet.

Uppmarschen och förberedelserna för den ryska invasionen av Georgien hösten 2008 doldes i det kamouflage som den stora militärövningen Kavkaz-2008 gav. En smart uträknad maskirovka som dolde det mesta för omvärlden och när ryssarna marscherade in, samtidigt som omvärlden följde invigningen av sommar-OS i Peking, var förutsättningarna oerhört goda. Tyvärr kunde inte de synnerligen smarta förberedelserna utnyttjas till fullo då de inblandade förbanden inte visade sig ha den uthållighet som den militära och politiska ledningen förväntat sig. Cirka ett 50-tal förband deltog i överfallet på Georgien bland annat delar ur fem av Rysslands spetsnazbrigader, enheter från tre av de ryska luftburna divisionerna och flera andra elitförband. Att först genomföra en tuff övning under flera veckor för att sedan, då samtliga soldater sett fram mot en välförtjänt vila och vodkaflaskorna redan korkats upp (i vissa fall redan tömts), plötsligt underrättas om att man skulle sättas in i en invasion mot en land som tidigare hört till Sovjetunionen och utsättas för beskjutning med skarp ammunition, var inte en åtgärd som manskapet ansåg vara särskilt förnuftig. Det gäller att inte bara vara försedda med mycket kulor och krut – enheterna måste också vara politiskt och mentalt förberedda. Det var de inte!

2015 är dock den ryska krigsmakten avsevärt bättre än 2008. En viktig orsak till krigsmaktens förändring och förbättring är deras förkärlek till så kallade beredskapskontroller, ”snap drills” eller ”combat readiness controls” som krigsmakten började tillämpa i stor omfattning för cirka 2,5 år sedan. Sedan i februari 2013 har ett knappt 20-tal beredskapskontroller genomförts i en stigande omfattning sett till antal inblandade soldater och militära enheter samt antal dagar som beredskapskontrollen varar. De första testerna omfattade 7.000 militärer vilket nu alltså nästa 15-dubblats. I flera fall har dessa kontroller förberetts så att de förläggs kort innan större, centrala övningar så att soldaterna kliver iväg rakt från beredskapskontrollen rakt in i den planerade övningen med bara en kort vila dessemellan.

Avslutningsvis vill jag tala om att i övningen Tsentr-2015 deltar också spaningsförband från Kazakstan. Det är ingen ovanligt att Ryssland samövar med förband från Vitryssland, de centralasiatiska länder, Armenien och även Kina och Mongoliet, men vanligtvis äger detta samarbete rum inom ramen för de övningar som sker genom ODKB, den kollektiva säkerhetsorganisation som startades 1992. Av de över 130 större övningar som Ryssland genomfört sedan början av 2010 har minst 15 ägt rum inom ramen för ODKB. Idag består organisationen av Ryssland, Vitryssland, Armenien, Kazakstan, Kirgizstan och Tadzjikistan medan Serbien och Afghanistan är observatörer. Uzbekistan var medlem i ODKB åren 1992-2006 medan Azerbajdzjan och Georgien deltog åren 1994-1999. Övningarna har i allmänhet sagts vara antiterroristträning. Att Uzbekistan lämnade ODKB var bland annat för att man inte tyckte övningar där man tränade användandet av kärnvapen inte riktigt hörde till ämnet.

Förutom det ovan nämnda spaningsförbandet är uppgifterna om vilka övriga förband som deltar väldigt knapphändiga. Det är uppenbart att Ryssland håller på att förändra sin policy på försvarsområdet och att sakuppgifter om bl.a. deltagande enheter är något som man kommer att vara försiktig med framöver. Något som man dock satsar särskilt mycket på under Tsentr-2015 är elektronisk krigföring och störning av fiendens kommunikationer. Enligt uppgift ska man slagit ut fler än 4.500 mobil- och satellittelefoner. För att åstadkomma detta har man också nyttjat förband som tillhör andra militärdistrikt och ett dussintal olika slags utrustning exempelvis drönaren Leer-3 och störsändaren Borisoglebsk-2 som innehåller minst fyra olika störningsmoduler.