Nytt nummer av nyhetsbrevet Fokus Öst

Lagom inför den stundande helgen har Fokus Öst kommit ut med en mängd intressanta nyheter. Kanske tycker även Vladimir Putin och andra ryska ledare det också? Efter många års ointresse och förvånansvärt dåliga IT-kunskaper tycks de nu plötsligt ha börjat förstå vad Internet innebär. Som säkert de flesta av Fokus Östs läsare tidigare kunna skåda har en mängd soldater i den ryska krigsmakten gladeligen spritt foton och skriftliga uppgifter om exempelvis invasionen av Ukraina och den ryska krigsmaktens insatser i Syrien. Putin vill nu sätta stopp för detta.

”Lagen som är tänkt att träda i kraft i Januari 2018 kommer bara att förbjuda anställda soldater och officerare, men inte värnpliktiga, att publicera bilder, videor eller annat material på sociala medier.” Det kommer säkert att bli oerhört svårt. Inte för att ryska försvarsanställda på något sätt strävar efter att bryta om lagen utan för att Ryssland är så genommilitariserat. Jag har tidigare beskrivit att ryska soldater varit involverade i stridigheter kontinuerligt sedan 1914. Läs också Lena Padukovas gästinlägg på Cornucopias blogg där hon beskriver ”Militariseringen och krigskulturen i Ryssland”.

Lenas inlägg illustreras bl.a. av ett foto på ett barn iklädd militäruniform och med ett automatvapen. I mitt rätt omfattande bildarkiv har jag hundratals liknande foton och vanligtvis är dessa barn omgivna av pistoler, automatvapen och granatgevär. Det är hemskt att se och än värre är det att se de stolta föräldrarna som står bredvid. Man vet att vad som väntar många av dem är en är blankpolerade svarta gravsten med bilden på en ung soldat som nyligen stupat i Ukraina, Syrien, Ossetien eller på något annat håll. Tragiskt!

Om du nu inte är prenumerant kan du enkelt ladda ner senaste numret av Fokus Öst från https://wordpress.us15.list-manage.com/track/click?u=7d649da2d59e2f89d9703a8b4&id=6f470deb16&e=16cacb4e3b. Och vill du kostnadsfritt ha Fokus Öst framöver är det enkelt att skriva in dina data på länken http://eepurl.com/cM_ML9.

Har du kommentarer eller förslag på förbättringar är du varmt välkommen med dem här! Har du länkar som du tror kan intressera andra också, mailar du dem till Fokus Östs redaktör: fokus_ost@outlook.com. Är de intressanta tar vi upp dem i nästa nummer!!! Är du särskilt kunnig i något ämne som du tror många vill läsa om, kontaktar du mig på joakim.von_braun@bredband.net. Fokus Öst är öppet för allt slags bra material.

Annonser

Utmärkt källa om Ryssland

En av Sveriges bästa källor till information om Ryssland, både generellt och om den ryska krigsmakten, är Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI (internt kallad ”Anstalten” efter sitt forna namn Försvarets Forskningsanstalt, FOA) och deras program RUFS. De har följt utvecklingen i Ryssland, och tidigare Sovjetunionen, i flera decennier och knutit till sig många duktiga forskare på en rad olika områden. Inte så sällan har organisationer som Säkerhetspolisen, Försvarsdepartementet, FRA och inte minst Utrikespolitiska Institutet, både bidragit med personal till FOI eller rekryterat forskare från dem.

Anledningen till att jag gärna tar till tangentbordet och gör reklam för FOI är att de är synnerligen generösa med att sprida kvalificerad information till oss andra nyfikna. Eftersom alla inte känner till detta vill jag gärna passa på att särskilt tala lite om deras program RUFS – Rysk utrikes-, försvars- och säkerhetspolitik – som särskilt följt följande sju områden under en längre tid:
•Rysk in- och utrikespolitik
•Rysk hotuppfattning och säkerhetspolitiskt beslutsfattande
•De ryska väpnade styrkorna, inklusive massförstörelsevapnen
•Det ryska försvarsindustriella komplexet och FoU
•Rysk ekonomisk utveckling och försvarsekonomi
•Rysk energipolitik
•Utvecklingen i Ukraina, Vitryssland, Moldavien, Kaukasien och Centralasien

På RUFS hemsida, http://www.foi.se/ryssland, hittar man ett stort antal synnerligen intressanta rapporter och skrifter som kostnadsfritt går att ladda ner i form av PDF-filer. Störst uppdragsgivare är Försvarsdepartementet och för deras räkning producerar man återkommande rapporten ”Rysk militär förmåga i ett tioårsperspektiv” som senast gavs ut 2013. En ny version är i vardande och enligt FOI ska den komma ut under 2016.

Även om många av gruppens skrifter ganska självklart rör ryska militära förhållanden är detta inte det enda ämne som RUFS intresserar sig för. För bara någon månad sedan publicerade man rapporten ”The economic sanctions against Russia” och i början av 2015 gav man ut ”War by non-military means: Understanding Russian information warfare”. Förra årets rapport ”Tools of Destabilization. Russian Soft Power and Non-Military Influence in the Baltic States” borde läsas av samtliga personer som intresserar sig för vad Ryssland sysslar med utomlands. Flera rapporter om världens miljöförändringar och om de konsekvenser detta får för Ryssland finns också bland det material FOI givit ut.

Så gästa gärna RUFS, ladda ner, läs och lär!