Grotesk historieförfalskning

En ny bok som påstås vara en historiebok har under hösten publicerats i Moskva. Den är skriven av en rysk politruk av värsta slag som försöker rättfärdiga ett antal av Stalins många misstag under Andra världskriget. Tack vare en Sveriges duktiga Rysslandkännare Ingmar Oldberg, sedan 2009 på Utrikespolitiska Institutets Rysslandprogram, kan vi nu lära oss hur delar av ryssarnas desinformationsverksamhet ser ut. Ingmar har publicerat en detaljerad recension hos ”Sällskapet för studier av Ryssland, Central- och Östeuropa samt Centralasien” som hyser de flesta av landets experter på Ryssland och de länder som tidigare utgjorde Sovjetunionen och Waszawapakten. http://www.sallskapet.org/ostblog/?p=5360

Författare till propagandaverket heter Vladimir Rostislavovitj Medinskij och är sedan 2012 kulturminister i Ryssland. Tidigare var han bland annat professor på det ryska utrikesministeriets högskola MGIMO och deltog i en av Rysslands mest bisarra historieförfalskningsprojekt.

Boken Война Мифы СССР 1939-1945 (USSR War Myths 1939-1945), som Oldberg recenserar, utgör på sitt sätt en värdefull katalog över alla viktiga desinformationsteman som Moskva idag arbetar med och som sammantaget ska förmedla bilden av att Sovjetunionen och Stalin agerade fullständigt felfritt under krigets alla år. Lite intressant är det att Medinskij greppar hela perioden 1939-1945 eftersom ryssarna alltid drivit desinformationstemat ”Det stora fosterländska kriget” som de anser ha inträffat åren 1941-1945. På så sätt har de redan i begreppet definierat bort allt vad Molotov-Ribbentrop-pakten, invasionen och delningen av Polen samt angreppskriget mot Finland, heter. Samtidigt har det officiella Sovjet naturligtvis också fullständigt svikit alla de sovjetiska soldater som deltog i krigen och som stupade och sårades där. Det är verkligen att hugga sin egna krigsmakt och alla deltagande människor i ryggen. Man undrar om man i Moskva anser att projektet om det stora fosterländska kriget spelat ut sin roll eller om de anser att alldeles för få världsmedborgare känner igen begreppet? Hur som haver lyckas Medinskij faktiskt också rikta lite mild kritik mot Stalin för att denne påbörjade kriget mot Japan 10 dagar för sent men annars påstås den storryske landsfadern Stalin vara helt fläckfri. Vanligast annars är påståendet att Stalin inte ska kritiseras för att han gjorde 70 procent riktiga beslut.

Kulturminister Medinskij är definitivt ingen duvunge i sammanhanget. Innan han beklev posten som minister och påbörjade skrivandet av sin bok hade han fått en omfattande skolning under flera år av några av Rysslands allra värsta desinformatörer och historieförfalskare. Under närmare tre år hade Medininskij ingått i ett exklusivt ordenssällskap som bildades 2009 under dåvarande president Medvedev och som då döptes till ”Presidentens kommission för att motarbeta förfalskningar av historien till förfång för Rysslands intressen”.

Denna kommission leddes från start av en av Vladimir Putins gamla kompisar från KGB – Sergej Evgenevitj Narysjkin. De studerade bägge i Leningrad och i början av 1990-talet sysslade de med bedrägerier i miljardklassen inom ramen för borgmästare Sobtjaks utlandsavdelning KVS. Sobtjaks utlandsverksamhet rymde en rad KGB-officerare som senare kom att följa Putin till Moskva och som fortfarande tjugo år senare utgör den allra viktigaste delen av Putins maktbas.

Presidentkommissionens huvudsyfte var att ”försvara Ryssland mot de som förfalskar historien och de som förnekar Sovjets bidrag till segern i Andra världskriget”. Medinskijs bok får nog ses som ett synnerligen viktigt bidrag i detta försvar och även om den inte lurar särskilt många vettiga människor i väst finns det miljoner ryssar som säkert ramlar rakt i fällan. Vi ska dock inte tro att vi som bor i Sverige och i andra delar av den demokratiska västvärlden går fullståndigt säker mot denna typ av angrepp mot vår historiebild. Vi ska inte glömma bort vad en av världshistoriens mest framträdande desinformatörer, Riksministern för folkupplysning och propaganda Joseph Goebbbels, sa på partidagarna i Nürnberg 1934: ”Om en lögn upprepas tillräckligt många gånger blir den en sanning.” Uppenbarligen något som också Putin och hans desinformatörer fullständigt anammat!