Putin köper sig sympatisörer

Brittiska The Telegraph publicerade för ett par dagar sedan en synnerligen intressant artikel som tar upp Rysslands finansiella kopplingar till ett antal av Europas högerextrema, nyfascistiska och t.o.m. nynazistiska rörelser. Det har länge varit känt att Moskva på olika sätt arbetar med att upprätta förbindelser med politiska partier och andra organisationer ute på högerkanten. För ett knappt år sedan arrangerade ryssarna konferensen ”International Russian Conservative Forum” i St Petersburg. Som en blogg så träffande beskrev arrangemanget som att ”Europas femte kolonn träffas i St Petersburg”.
Självklart torde alla intresserade demokrater vara intresserade av hur trådarna löper mellan Ryssland och olika personer som sitter i ett antal av de europeiska ländernas lagstiftande församlingar och som arbetar med att förändra opinionen i EU-länderna. Ett av många problem är vem som från samhällets sida ska ta sig an uppgiften av studera detta fenomen och eventuellt också ingripa mot den. I Sverige har vi under många är haft en lag som förbjudit tagande av utländskt stöd men om det finns någon praktisk tillämpning av lagutrymmet har jag ingen aning. Och även om delar av den ryska verksamheten inte måste vara olaglig kan den ju ändå visa sig vara ett säkerhetshot mot vårt öppna och fria samhälle. Om det då inte är polisens uppgift att hålla koll på verksamheten måste vi ju se till att någon annan del av samhället både studerar verksamheten och eventuellt även ingriper mot dem.
I väntan på förändringar på hemmaplan kan vi ändå komma att se fram emot att något sker. I USA har kongressen sett till att man kommer att göra en studie över den ryska verksamheten. Även om många detaljer kan röra andra länder är vårt kan vi nog förutsätta att en verksamhet som bedrivs i eller mot ett land även bedrivs mot de flesta andra av EUs medlemsländer.
En sak kan man förutsäga och det är att det sällan är vanliga statstjänstemän eller ryska diplomater som bedriver mycket av den praktiska verksamheten. Både inom EU och utanför är det legio att underrättelsetjänsterna SVR, GRU och FSB är de som utför det allra mesta av ordergivningen och utdelandet av Putins kuvert med mutor. Självklart har många av täckmantel av att vara diplomater men det innebär inte att det är det ryska utrikesministeriet som sköter ruljangsen.
I väntan på att få tillgång till nya fakta om verksamheten föreslår jag att de som är intresserade tar sig en ordentlig titt på den estniska säkerhetspolisens engelskspråkiga årliga verksamhetsberättelser. På den nya länken https://www.kapo.ee/en/content/annual-reviews.html hittar man nu 17 årsberättelser. Med tanke på att 2014 är den senaste kan man nog förvänta sig att den för 2015 snart kan vara på gång. Det esterna berättar om ryskstyrda media och mycket annat kan i stort överföras på Sverige och andra EU-länder. Även om olika detaljer kan vara olika är modus operandi något man alltid känner igen!

Annonser