Olenja Guba – en av ryska flottans mest hemliga baser

The Barents Observer är verkligen en förnäm källa till information och analyser av vad Ryssland har för sig i Arktis. Personligen håller jag den som en av världens främsta och som man vet anstränger sig extra mycket för att nå ända fram. Jag rekommenderar att du lägger in deras URL i din webbläsares favoriter.

Olenja Guba är en av den ryska ishavsflottans mest hemliga baser. Nästan varenda byggnad är knuten till GUGI – den ryska krigsmaktens Huvudavdelning för Djuphavsforskning. Är du ägare av boken ”Ryska elitförband”, 2: a upplagan från 2016, känner du nog till mycket av det som nämns i artikeln men Barents Observer har fått fram ytterligare en del ny och viktig information. De nya satellitbilderna säger också mycket om flottbasen.

I artikeln kan man läsa om 29:e Ubåtsbrigaden (в/ч 13090) men det finns ytterligare minst ett dussintal olika militära enheter i den djupa havsviken. Bland annat har den ryska flottan placerat en enhet med ubåtsjaktfartyg i viken och på olika ställen har marininfanteriet enheter på plats. Olenjaa guba är knappast ett ställe där Moskva vill ha oönskade gäster. Förutom de ubåtar, specialubåtar och ytfartyg som nämns i artikeln finns det ytterligare fartyg som tillhör GUGI. Sammanlagt rör det sig om bort emot ett 50-talet fartyg samt ett halvdussin stora flytdockor.

De specialubåtar som omnämns, varav några kan gå ner ända till 6.000 meters djup, kan förutom via egen maskin, även förflyttas med hjälp av de särskilt ombyggda moderubåtarna, via ett antal av ytfartygen (varav flera har inbyggda ubåtshallar), via GUGIs och flottans flytdockor men också med hjälp av flottans isbrytare. Därför är det svårt att beräkna vilken kapacitet GUGI egentligen har särskilt som också flera av flottans räddningsubåtar med djuphavskapacitet också kan utföra vissa av GUGI:s arbetsuppgifter. För ett antal år sedan råkade en av dessa i svårigheter i samband med att hon skulle inspektera en av ryssarnas stora hydrofonsystem på Stillahavs-kusten. Ubåten kom att fastna i de många fiskenät som fastnat i de stora hydrofonerna och den ryska flottan tvingades så småningom kalla in räddningspersonal från USA:s och Storbritanniens flottor i ett försök att rädda den fastlåsta ubåten. Brittiska flottan drogs längsta strået och lyckades rädda de olyckliga ryssarna.

Vill du läsa mer om det hot som GUGI skulle kunna innebära mot världens internetkablar i Atlanten och Stilla Havet förslår jag följande länkar:

Kremlin’s New Subs Set Sights on Internet’s Undersea Backbone – 2018-01-08
How the Internet works: Submarine fiber, brains in jars, and coaxial cables – 2016-05-26
Russian submarines are prowling around vital undersea cables. It’s making NATO nervous. – 2017-12-22
Could Russia cut undersea communication cables? – 2017-12-15
A New Cold War Deep Under the Sea? – 2015-10-28
Global trends in submarine cable system faults – 2016 – PDF
Undersea cables are actually more vulnerable than you might think – 2013-04-03
Optical Submarine Cable Network Monitoring Equipment – 2010 – PDF
Policy Exchange, Undersea Cables – 2017 / PDF